PRISA logo
Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare

Cerere de aderare la PRISA

Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare reprezintă interesele economice și tehnice de grup ale membrilor, apără interesele membrilor săi în relațiile cu organele legislative și guvernamentale; promovează cele mai bune practici pentru asigurarea calității și siguranței produselor, oferă informații responsabile pentru consumatori și specialiști.

Pentru cooptarea în Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare este nevoie de următoarele documente:

  1. Cererea de adeziune în original, în mod obligatoriu exprimată prin hotărâre AGA , respectiv decizii ale asociaților/acționarilor acestora și NU prin cereri semnate doar de administratori.

    În situația în care există asociați/acționari persoane juridice străine și/sau române în societățile care vor să adere la PRISA, trebuie trimise și hotărârile AGA ale asociaților personelor fizice străine pe lângă hotărârile AGA ale solicitanților care vor să adere la PRISA.

    De asemenea, în cazul în care in firmele străine sunt asociați / acționari în societățile române , trebuie prezentat și "Extrasul din Registrul Comerțului" sau al "Camerei de Comerț", după caz, reprezentând dovada înregistrării acestora și numele reprezentanților legali ai acestora , din țara respectivă. Toate aceste acte vor trebui traduse în limbă română și legalizate cu semnătura traducătorului.
  2. Certificat înregistrare al societății (actualizat), în copie certificată "conform cu originalul", semnat și ștampilat.
  3. Act constitutiv (actualizat) ce a fost înregistrat la Registrul Comerțului, în copie certificată "conform cu originalul", semnat și ștampilat.
  4. Certificat constatator al societății (de asemenea actualizat, nu mai vechi de 30 zile), în original.