PRISA logo
Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare
PRISA

Despre noi

Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare - înființat în anul 2000, ca prima asociație în domeniul suplimentelor alimentare. Din 2011 funcționează ca Patronat. Este un partener activ al instituțiilor statului și membru al unor organizații internaționale: Food Supplements Europe (FSE), Internațional Alliance of Dietary/Food Supplement Association(IADSA).

Obiectivele PRISA sunt de a promova și educa populația și personalul medical despre importanța și aspectele benefice ale suplimentelor alimentare.

În ceea ce privește autoreglementarea, PRISA a elaborat și aprobat două coduri (Codul de etică și Codul privind bunele practici în etichetarea și publicitatea suplimentelor alimentare), al doilea cod fiind anexat din decembrie 2013 și la Codul RAC. PRISA și RAC colaborează activ cu privire la schimbul reciproc de informații legate de identificarea unor practici comerciale incorecte, utilizate în comunicările comerciale privind suplimentele alimentare. Deasemeni susținem armonizarea legislației europene cu cea românească, inclusiv în domeniul audiovizualului și online.

PRISA colaborează atât cu MS, IBA, ANPC, CNA, RAC pentru a asigura implementarea legislației privind suplimentele alimentare și pentru a se asigura că informațiile transmise consumatorilor, pacienților sunt oneste, fundamentate și respectă legislația în vigoare.