PRISA logo
Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare
Adunarea Generală a Organizației Patronale PRISA, 26 Iulie 2017

Adunarea Generală a Organizației Patronale PRISA, 26 Iulie 2017

La Adunarea Generală din 26 Iulie 2017 au participat membrii PRISA, fiind intrunit cvorumul in conformitate cu statutul Organizației Patronale.

Conform ordinei de zi a Adunării Generale s-a aprobat cu unanimitate de voturi alegerea în calitate de membru al Consiliului Director a domnului Gabriel Baloiu (Walmark România), ca urmare a retragerii domnului Gerald Flintoaca Filip din Consiliului Director PRISA.

Componența actuală a Consiliului Director al Organizatiei Patronale PRISA este:

De asemenea, cu unanimitate de voturi, s-a decis cooptarea în Organizația Patronală în calitate de membri următoarele societăți: