PRISA logo
Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare
Convocare a adunarii generale extraordinare a membrilor PRISA

Convocare a adunarii generale extraordinare a membrilor PRISA

Consiliul Director al Patronatului Român al Industriei Suplimentelor Alimentare vă invită pe 3 noiembrie la ora 14:00, la Adunarea Generala Extraordinară ce va avea loc la sediul PRISA.

Adresa:

Ordine de zi cuprinde:

  1. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind situația financiară P.R.I.S.A. până la data de 30.11.2015.
  2. Descarcărea de gestiune a Membrilor Consiliului Director pentru exercițiul financiar anterior datei de 30.11.2015.
  3. Alegerea membrilor Consiliul Director sau confirmarea acestora în funcția de membru în Consiliul Director pentru o nouă perioadă.
  4. Imputernicirea d-lor VICOL CĂTĂLIN CONSTANTIN, MIREL FLORICA si VASILE DANUT, membri ai Consiliului Director, ca președinte interimar și membrii interimari ai CD, în scopul conducerii tuturor activităților și treburilor curente ale PRISA, începând cu data de 01.12.2015 și până la ramânerea definitivă și irevocabilă a hotarârii instanței de judecată privind confirmarea sau alegerea noilor membri, respectiv Președinte al Consiliului Director al PRISA.
  5. Propunerea privind modificarea articolului 9.2 paragraf 1 din Statutul Organizației Patronale PRISA în sensul majorării duratei mandatului membrilor Consiliului Director și al Președintelui Consiliului Director de la 2 ani în prezent la 4 ani.

Detaliile au fost transmise prin email.

RSVP: office@prisa.ro până vineri 30 Octombrie 2015

Președinte,
Cătălin Vicol