PRISA logo
Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare
Informații privind reducerea cotei de TVA la 9% la mai multe bunuri și servicii

Informații privind reducerea cotei de TVA la 9% la mai multe bunuri și servicii

În conformitate cu dispozițiile articolului 6 și 7 din O.U.G. nr. 6 din 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se reduce cota de TVA la 9% la mai multe bunuri și sevicii, astfel:

Art. 6. La articolul 140 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

g) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri;

Art. 7. La articolul 140 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

h) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.

Având în vedere că Hotărârea de guvern nr. 367/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 stabilește la articolul 5 că „(61) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

t) preparate alimentare diverse care se încadrează la codurile NC 2101-2106, cu excepţia preparatelor ce conţin alcool de la codul 2106 90 20;”,

iar la articolul 5, alineat (67) că

„Cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea, importul sau achiziţia intracomunitară de suplimente alimentare notificate care se regăsesc pe site-ul Ministerului Sănătăţii sau pe cel al Institutului de Bioresurse Alimentare, în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi, cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate şi cu Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare.”

Și având în vedere că REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun precizează la Capitolul 21 (PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE), articolul 3, alineat 5 din Note complementare că:

„5. Alte preparate alimentare prezentate în doze măsurate, precum capsule, tablete, pastile și pilule, care sunt destinate utilizării ca suplimente alimentare se clasifică la poziția 2106, cu excepția cazului în care sunt denumite sau cuprinse în altă parte.”,

Vă informăm că reducerea cotei TVA la 9% se aplică și suplimentelor alimentare.

Aceste dispoziții intră în vigoare de la 1 iunie 2015.

Răsfoiește Hotărârea de guvern nr. 367/2015 (acces rezervat doar membrilor PRISA)